TALK OF SHAME

 
 

TALK OF SHAME

 

“ IK DOE ALLES

   ALLEEN HIER

   IN HUIS ”

      – DOMIEN LOUBRY

Deze social campagne is gebouwd rondom BN’ers en influencers, die een inkijkje geven in hun dagelijkse schoonmaakleven. Gedeeltelijk scripted en gedeeltelijk  non-scripted reality zorgen voor herkenbare video’s in alle social formaten. We produceerden in 1 draaidag met een 3-man crew snappy socials. De gehele campagne werd bekeken door meer dan …. personen.

Er is meer. Klik hier voor de hele showcase.
Soort case:
Klant:
Bureau:
Productie:
Deliverables:
Social
Dyson
Glasnost
FOUR CREATING
5 socials in alle formaten
5 teasers in alle formaten